Gebaren met uw baby?

Voordelen

Het gebruik van Babygebaren brengt heel wat voordelen met zich mee. Hier onder beschrijf ik een aantal voordelen voor uw kind, voor u als ouder en voor jullie samen:

Voordelen voor uw kind:

  • Uw kind ontwikkelt een grotere woordenschat
  • Babygebaren vergroot het zelfvertrouwen van uw kind
  • Uw kind voelt zich gehoord...  minder frustraties
  • Het taalverwervingsproces word al op jonge leeftijd gestimuleerd

Voordelen voor ouders:

  • U krijgt inzicht in de interesses van uw kind op jongere leeftijd
  • Minder frustratie bij de ouders, omdat u ook sneller begrijpt wat uw kind u wilt vertellen

Voordelen voor jullie samen:

  • Babygebaren versterkt de band tussen ouder en kind
  • U kunt communiceren met uw kind voor hij kan praten
  • Mocht uw kind u niet kunnen horen, maar wel kunnen zien, dan is het alsnog mogelijk te communiceren
  • Jullie zouden beiden makkelijker kunnen communiceren met mensen uit de dovengemeenschap

Ace, 13 mnd, "LEKKER"